CÁCH LÀM BẮP RANG BƠ VỊ PHÔ MAI ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ

🍿 CÁCH LÀM BẮP RANG BƠ VỊ PHÔ MAI ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ
🌱 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘷𝘰̛́𝘪 150𝘨 𝘱𝘩𝘰̂ 𝘮𝘢𝘪 𝘭𝘢̀ đ𝘶̉ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘦́𝘵 𝘣𝘢̆́𝘱 𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘰̛ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘰̂̀𝘮 1 𝘬𝘨 𝘯𝘨𝘰̂ 𝘷𝘢̀ 500𝘮𝘭 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘯𝘰̂̉ 𝘣𝘢̆́𝘱
☘ 𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒐̛ 𝒗𝒊̣ 𝒑𝒉𝒐̂ 𝒎𝒂𝒊 : 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒐̂̉ 𝒙𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̂̉ 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒖́𝒊 𝒏𝒊 𝒏𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒙𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒊̀𝒂 𝒏𝒉𝒐̉ đ𝒐̂̉ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒖́𝒊 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̆́𝒕 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒖́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂̀𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ đ𝒐̂̉ 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒓𝒂 𝒃𝒂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒊̣ 𝒑𝒉𝒐̂ 𝒎𝒂𝒊
🛒 Order nguyên liệu phô mai tại đây đặt kèm theo sét ngô nổ hình nấm : https://tinyurl.com/phomailac
𝐀𝐍𝐓𝐀𝐌𝐅𝐎𝐎𝐃𝐒 – SỈ NGUYÊN LIỆU LÀM BẮP
📧 Email : nongsanantam@gmail.com
☎ Tư vấn sản phẩm : 𝟬𝟵𝟰𝟳 𝟱𝟵𝟴 𝟳𝟭𝟭( zalo)
🚛 GIAO HÀNG TOÀN QUỐC !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0947598711