DẦU BƠ DẠNG LỎNG NỔ POPCORN TẠI NHÀ

🥃 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝑩𝒐̛ 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒍𝒐̉𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉ 𝑷𝒐𝒑𝒄𝒐𝒓𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀
🏷 Trọng lượng 500ml
💰 Giá bán 55.000
𝑫𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒐̛ 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒍𝒐̉𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒐̂̉ 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒐̛, 𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒙𝒂𝒚 𝒄𝒂̀ 𝒑𝒉𝒆̂, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒂́𝒏𝒉. 𝑫𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒐̛ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒑𝒐𝒑𝒄𝒐𝒓𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕.
🛒 Mua hàng trực tiếp kênh Shopee :
🌿𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐌 𝐅𝐎𝐎𝐃𝐒 🌿
📧 Email : nongsanantam@gmail.com
☎ Tư vấn sản phẩm : 𝟬𝟵𝟰𝟳 𝟱𝟵𝟴 𝟳𝟭𝟭

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0947598711